Casino bonus senza deposito non AAMS possono ottenere nuovi giocatori e giocatori abituali.
 

Quanto vale un petalo? Progetto multidisciplinare transfrontaliero

“QUANTO VALE UN PETALO?”, con CURIOSI DI NATURA: PROGETTO MULTIDISCIPLINARE TRANSFRONTALIERO tra scienza, cultura, arte e documentari sulla biodiversità

quanto vale un petalo? laboratorio transfrontaliero

DA SETTEMBRE A PRIMAVERA 2024


DOMENICA 10 SETTEMBRE (ore 9.30-13):
passeggiata “A Banne tra natura e arte”


Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia


TISKOVNO SPOROČILO

“QUANTO VALE UN PETALO – KOLIKO JE VREDEN CVETNI LIST?”,
s CURIOSI DI NATURA:
ČEZMEJNI MULTIDSCIPLINARNI PROJEKT
med znanostjo, kulturo, umetnostjo in dokumentarnimi filmi o biotski raznovrstnosti


OD SEPTEMBRA DO POMLADI 2024
NEDELJA, 10. SEPTEMBER (9.30-13.00):
sprehod “Po Banih med naravo in umetnostjo”


S prispevkom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine


Domenica 10 settembre si avvia tra Trieste, Gorizia e l’oltreconfine sloveno la seconda edizione di “Quanto vale un petalo?”, progetto multidisciplinare tra scienza, cultura, arte, escursioni e documentari sulla biodiversità. Promosso dalla cooperativa Curiosi di natura, prevede iniziative fino a primavera, per spiegare quanto la biodiversità sia importante per la salute del pianeta e per la qualità della vita.

Il progetto è stato approvato dalla Direzione Cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per i bandi per la divulgazione della cultura scientifica, e ammesso alla possibilità di contributi di mecenati tramite l’Art Bonus.

“Quanto vale un petalo?” prevede più tipi di appuntamenti: dalle escursioni in Carso, a uscite a tema per gruppi di adulti e della terza età a prezzo ribassato, a laboratori gratuiti in italiano e sloveno per le scuole primarie. Inoltre alcuni documentari.

Il programma inizia domenica 10 settembre, con un’uscita sul Carso triestino dalle 9.30 alle 13: “A Banne tra natura e arte”. Una passeggiata tra boschi e prati, osservando colori e forme del mondo vegetale. Allo stagno di Banne (Stari kal) laboratorio di acquerello con Marta Jerian – laureata in Scienze Agrarie e diplomata all’Istituto d’Arte – per ricreare creativamente quanto osservato. Ritrovo alle 9.10 alla Scuola Media “de Tommasini” di Banne, in via di Basovizza 60 (raggiungibile da Trieste con il bus 51).

Segue domenica 17 settembre, dalle 9.30 alle 13.30, “Tra Opicina e il Monte Grisa”: un’escursione-evento con spiegazioni e laboratori con le guide di Curiosi di natura. I giovani attori dell’ACTIS, per la regia di Daniela Gattorno, leggeranno estratti dal libro “Il Gelso dei Fabiani”, sulla vita a Trieste e in Carso nel 1800. E l’associazione “Oltre quella sedia” proporrà delle performances di teatro sperimentale. Ritrovo alle 9.10 all’Obelisco di Opicina (bus 2/ e 4 da Trieste).

È richiesta la prenotazione a: curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Costi: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. I partecipanti riceveranno un buono sconto del 10%, per un pasti presso i ristoratori convenzionati di “Sapori del Carso”.

Seguiranno in ottobre: domenica 15, dalle 9.30 alle 17: “In autunno sul Collio”. Un’escursione di una giornata tra vigneti dai colori autunnali, con panoramiche sui monti e la pianura, e giovani ricercatori che illustrano i loro studi su natura e biodiversità. Ritrovo alle 9.10 al Municipio di Cormons, in piazza XXIV Maggio. E domenica 29, dalle 9.30 alle 13, una camminata meditativa “Nei boschi di Volčji Grad”, in Slovenia. Con un laboratorio creativo sull’arte del racconto, curato da Martina Kafol, dell’associazione “Naš mali dobri svet, zavod za razvoj in lepoto bivanja”. Ritrovo alle 9.10 sulla Strada Provinciale 6 di Trieste verso Komen, al bivio per Ternova. Trasferta a Volčji Grad con mezzi individuali.

Sono inoltre aperte le prenotazioni per i laboratori gratuiti per le scuole primarie e per le camminate per gruppi a prezzo ribassato di 5 euro.

Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it, sull’omonima pagina Facebook e alla mail curiosidinatura@gmail.com.


V nedeljo, 10. septembra, zadruga Curiosi di natura otvarja drugo sezono projekta “Quanto vale un petalo – Koliko je vreden cvetni list?”. Multidisciplinarni projekt o bidiverziteti, ki na ekskurzijah prepleta znanost, kulturo in umetnost ter realizacijo dokumentarnih filmov, se bo odvijal na teritoriju med Trstom in Gorico in onstran meje. Zadruga Curiosi di natura načrtuje več pobud, ki se bodo zvrstile od 10. septembra pa do konca pomladi, da pojasni, zakaj je biotska raznovrstnost pomembna za zdravje planeta in kakovost življenja.

Projekt je odobril Direktorat za kulturo Avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine, na razpisu za širjenje znanstvene kulture ter je bil sprejet v ožjo skupino, ki ima možnost prejema prispevkov s strani deželnih mecenov prek Art Bonusa.

Projekt “Quanto vale un petalo – Koliko je vreden cvetni list?” predvideva več pobud: od izletov po Krasu, tematskih delavnic na terenu za odrasle in starejše občane po ugodnejši ceni in brezplačne delavnice v naravi, ki so namenjene učencem osnovnoih šol v italijanskem oz. slovenskem jeziku ter nekaj dokumentarcev.

Program prične v nedeljo, 10. septembra, s sprehodom po tržaškem Krasu od 9.30 do 13.: “Po Banih med naravo in umetnostjo”. Sprehod po gozdovih in travnikih, opazovanje barv in oblik rastlinskega sveta. Pri Starem Kalu v Banih bo delavnica akvarela, ki jo bo vodila Marta Jerian – diplomirana agronomka, ki je maturirala na Inštitutu za umetnost – kreativno bomo poustvarjati kar smo opazovali. Zbirališče ob 9.10 pri srednji šoli “de Tommasini” v Banih, na ulici via di Basovizza, 60 (mestni prevoz iz Trsta avtobus št. 51).

V nedeljo, 17. septembra, od 9.30 do 13.30 “Med Opčinami in Vejno”: voden sprehod, z razlagami in delavnicami z vodniki Curiosi di natura. Mladi igralci iz ACTIS-a v režiji Daniele Gattorno bodo brali odlomke iz knjige “Il Gelso dei Fabiani – Murva Fabianijevih”, o življenju v Trstu in na Krasu v 19. stoletju. In društvo “Oltre quella Sedia” bo predstavilo nekaj scen eksperimentalnega teatra. Zbirališče ob 9.10 pri Obelisku na Opčinah (mestni prevoz iz Trsta avtobusa 2/ in 4).

Obvezna rezervacija: curiosidinatura@gmail.com ali na mob. 340.5569374. Cena: odrasli 10€; otroci do 14. leta 5€; otroci do 6. leta brezplačno. Udeleženci prejmejo bon za 10% popust na obrok v sodelujočih restavracijah “Okusi Krasa”.

Sledijo v oktobru: v nedeljo, 15., od 9.30 do 17: “Jesen v Brdih – Collio”.Enodnevni izlet med jesensko obarvanimi vinogradi z lepimi razgledi na griče, gore in ravnino. Srečanje z mladimi raziskovalci, ki bodo predstavili svoje študije o naravi in biotski raznovrstnosti. Zbirališče ob 9.10 pred županstvom v Krminu – Cormons na trgu Piazza XXIV Maggio.

Ter v nedeljo, 29. od 9.30 do 13.meditativni sprehod “V gozdovih Volčjega Grada”, v Sloveniji. S kreativno delavnico o pripovedništvu, kustosinja Martina Kafol, društvo Naši mali dobri svet, zavod za razvoj in lepoto bivanja”. Zbirališče ob 9.10 na Pokrajinski cesti 6 iz.Trsta proti Komnu, na križišču za Trnovco. Transfer do Volčjega Grada z lastnim prevozom.

Odprte so tudi rezervacije za brezplačne laboratorije za osnovne šole in za sprehode za skupine po znižani ceni 5 eur.

Več informacij na spletni strani www.curiosidinatura.it ter na istoimenski Facebook strani, oz. na elektronski naslov curiosidinatura@gmail.com.

Teatro sperimentale progetto transfrontaliero

Condividi
Per poter migliorare e aggiungere contenuti di qualità riguardanti la nostra amata Trieste, puoi effettuare una donazione, anche minima, tramite Paypal. Ci sarà di grande aiuto, grazie!

You may also like...

Almanacco News