Festa / Praznik San Martino / Sv. Martin – Il programma completo

Prosecco – Prosek
30 ottobre, 4 – 6, 9 – 11 novembre 2022
30. oktober, 4. – 6., 9. – 11. november 2022


Organizzano gli eventi / Dogodke prirejajo:
Associazione agricoltori / Kmečka zveza Amministrazione Separata dei Beni Civici di Prosecco/
Administracija za ločeno upravljanje jusarskega
premoženja Prosek
Comunella – Jus Kontovel
Riserva di Biosfera Unesco di Miramare / Unescov
biosferni rezervat – Miramar

Collaborano / Sodelujejo:
Complesso bandistico Prosek / Godbeno društvo Prosek Circolo giovanile Prosecco- Contovello/Mladinski krožek Prosek – Kontovel
Associazione Prosekar / Društvo Prosekar
Circolo Slovensko dramsko društvo “Jaka Štoka” / Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka
Coro maschile “MoPZ Vasilij Mirka”
Coro “ŽePZ Prosek-Kontovel Associazione sportiva Kontovel / Šd Kontovel Trattorie e bar locali / domače gostilne in bari osmiza U Kutu / osmica U Kutu

San Martino programma 2022

Legenda:
1 – Mercatino dell'Artigianato e delle Pulci / obrtniški in bolšji sejem (area sagra di prosecco/b'lanc)
3 – Trattoria/Gostilna Be Happy (civ./št. 162)
4 – Casa della Cultura/Kulturni dom Prosek-Kontonvel
(civ./št. 2)
6 – Bar Makadam (civ./št. 1)
7 – Panetteria/Pekarna Bukavec (civ./št. 160)
8 – Sede circoscrizionale/sedež Upravnega rajona (civ./št.159) 9 – Trattoria sociale di Prosecco/Društvena gostilna
Prosek (civ./št.280)
10 – Casa del prosecco/Dom prosekarja
11 – di San Martino/Cerkev sv. Martina
12 – Osmiza/Osmica v Kutu (civ./št.82)
13 – punto di ristoro del Complesso bandistico Prosek /
okrepčevalnica Godbenega društva Prosek – Soščeva
hiša (civ./št.360) 14 – Luna park
16 – Associazione L'angolo carsico / Društvo Kraški Kotiček (civ./št.197)
17 – Bar Katja (civ./št. 142)
18 – Bar Luksa (civ./št. 140)
19 – Pizzeria/picerija Alle 9 sorelle (civ./št. 167)


VENERDÌ / PETEK 4.11.2022

15.00 — 18.00

Convegno »Da Miramare alle Alpi: narrAZIONI di
sostenibilità nelle Riserve di Biostera UNESCO” – e
inaugurazione mostra “Dal al mare. Tradizione e
natura tra Prosecco, Contovello e Miramare” — rivolto al
pubblico senza prenotazione

Simpozij “Od Miramara do Alp: pripovedi o vzdržnosti Unescovih
biosfernih rezervatov Unesco” in odj rije razstave ,,S Krasa
do morja”. Tradicija in narava med rosekom, Kontovelom
in Miramarom” pripovedi o vzdržnosti Unescovih biosfernih
rezervatov – odprtje razstave — namenjen publiki brez rezervacije

10 – Casa del Prosecco / Dom prosekarja

18.15
Inaugurazione mostra La storia dello sport sloveno in Italia

Otvoritev razstave Zgodovina slovenskega športa v Italiji
Org./Prir. ZSŠDI

8 – Sede circoscrizionale — Sedež rajonskega sveta

19.00
Brindisi inaugurale con il vino spumante prosekar 2022
Con la partecipazione del coro maschile »Vasilij Mirk« e del
coro femminile ZePZ Prosek-Kontovel

Zdravica s prosekarjem 2022…
Sodelujeta MoPZ Vasilij Mirk in ZePZ Prosek – Kontovel
10 – Casa del Prosecco/ Dom Prosekarja


SABATO / SOBOTA 5.11.2022

I0.00 – I2.00

»La Via Lattea del Carso« – il Sentiero Natura tra gioco e cultura.
Passeggiata speciale per adulti e famiglie (bambini da 8 anni),
prenotazione obbligatoria a info@ampmiramare.it

“Kraška Rimska cesta” — pešpot v Miramar med igro in kulturo.
Tematski pohod za odrasle in družine (otroci siarejši od 8 let),
obvezna prijava na e-naslov: infodampmiramare.it

14.00 -16.30

Sentieri di carta: alla scoperta degli alberi tra Contovello e
Prosecco, tra natura, arte e storia

Passeggiata naturalistica con sketching in natura per adulti
e famiglie (bambini da 12 anni) prenotazone obbligatoria a
info@ampmiramare.it

Papirnate poti: odkrivanje dreves med Kontovelom in Prosekom —
narava, umetnost in zgodovina.

Pohod s skiciranjem v naravi za odrasle in družine (otroci starejši od
12 let), obvezna prijava na e-naslov: infodampmiramare.it

18:00

Concerto del coro femminile ,ZePZ Prosek-Kontovel“ e del
coro maschile Vasilij} Mirk£

Koncert ZePZ Prosek-Kontovel in MoPZ Vasilija Mirka
II – Chiesa San Martino / Cerkev sv. Martina


DOMENICA / NEDELJA 6.11.2022

9.00

Orienteering ,Caccia al Prosekar“ / Orientacijski lov na
rosekarja
.prir. AD Prosekar
Raduno presso il monumento ai Caduti / Zbor pri Spomeniku
padlim

14.30
Martinova furenga

Trasporto del vino nuovo sul carro trainato da buoi
Prevoz mladega vina z vprego volov

17.00
del vino nuovo

Krst mladega vina

4- Casa della Cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

18.30

Proiezione del film-documentario “Nit spomina” (Il filo del
ricordo – San Martino ieri e oggi)

Projekcija dokumentarnega filma Nit spomina (Sv. Martin nekoè
in danes)

4- Casa della Cultura / Kulturni dom Prosek – Kontovel


MERCOLEDÌ / SREDA 9.11.2022

19:00
Incontro sull'olivicoltura in collaborazione con ) ERSA e
l'Istituto di agricoltura e foreste di Nova Gorica

Posvet o oljkarstvu v sodelovanju z ERSO in Kmetijskim gozdarskim
zavodom Nova Gorica
Org./Prir. Kmečka zveza / Associazone agricoltori

10 – Casa del Prosecco / Dom prosekarja


GIOVEDÌ / CETERTEK 10.11.2022

9.00
Rappresentazione teatrale per le scuole dell'infanzia e
primaria

Gledališka predstava za vrtce in osnovne šole

4- Casa della cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

20:00

Incontro sul tema Prosekar – ieri e oggi, con Tomaž Kante e
Fulvio Colombo

Tematsko srečanje: Prosekar — nekoč in danes; predavatelja Tomaž
Kante in Fulvio Colombo
Org/Prir. Društvo Prosekar

10 – Casa del Prosecco / Dom prosekarja


VENERDÌ / PETEK 11.11.2022

Fiera di San Martino – mercatino ambulante e mercatino
agricolo Sapori di San Martino

Sejem sv. Martina in kmetijski sejem Okusi sv. Martina

Mercatino dell'artigianato e delle pulci / Obrtniški in bolšji sejem
area sagra di prosecco / b'lanc

RAI Fvg/ FJK – Radio Trst A in diretta /Neposredni prenos
Radia
Trst-A

815
Jutranji val

9.30-II.0O
Il Museo della pesca del litorale triestino, località Santa Croce
Visita giudata Ep adulti e famiglie (bambini da 8 anni)

prenotazione obbligatoria a info@ampmiramare.it
Ribiški muzej tržaškega primorja, Križ

Voden ogled za odrasle in družine (otroci starejši od 8 let), obvezna
prijava na e-naslov infofdampmiramare.it

15.00
# Boomerang
4- Casa di Cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

14.00

Uangolo dei bambini/ Otroški kotiček

Org/Prir. Associazione dei Genitori / Združenje staršev
iazza presso la chiesa di San Martino / trg pred cerkvijo sv.
artina

13.30
Mostra e assaggio dei vini dei produttori locali
Razstava in pokušnja vin domačih proizvajalcev

8 – Giardino della sede circoscrizionale / Dvorišče sedeža
rajonskega sveta

15.00
Street basket 3 X 3
Org./Prir. ASD – SD Kontovel

8 – Giardino della sede circoscrizionale / Dvorišče sedeža
rajonskega sveta

16.00

Messa solenne di S. Martino, patrono di Prosecco/
Slovesna sv. Maša farnega zavetnika Sv. Martina

Inaugurazione mostra delle immagini religiose del
collezionista Boris Rebec
Otvoritev razstave starih podobic zbiratelja Borisa Rebeca

Sala parocehiale/ Župnijska dvorana

21.00
Concerto / Koncert

4- Casa di Cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

Da lunedì 7.11 a giovedì 10.11 attività naturalistiche con le
scuole italiane e slovene tra Contovello e Prosecco a cura di
F Miramare.

Od ponedeljka, 7.11. do četertka, ro.ri., dejavnosti v naravi za
italijanske in slovenske šole med Kontovelom in Prosekom v
organizaciji WWF Miramar


LUNA PARK DI SAN MARTINO

Dal 29 ottobre al 13 novembre 2022

LUNA PARK SV. MARTINA

Od 29. okiobra do 13. novembra 2022

Almanacco News
COOP online » Fai la tua spesa QUI

You may also like...