Casino bonus senza deposito non AAMS possono ottenere nuovi giocatori e giocatori abituali.
 

Festa / Praznik San Martino / Sv. Martin – Il programma completo

– Prosek
30 ottobre, 4 – 6, 9 – 11 novembre 2022
30. oktober, 4. – 6., 9. – 11. november 2022


Organizzano gli eventi / Dogodke prirejajo:
Associazione agricoltori / Kmečka zveza Amministrazione Separata dei Beni Civici di Prosecco/
Administracija za ločeno upravljanje jusarskega
premoženja Prosek
Comunella – Jus Kontovel
Riserva di Biosfera Unesco di / Unescov
biosferni rezervat – Miramar

Collaborano / Sodelujejo:
Complesso bandistico Prosek / Godbeno društvo Prosek Circolo giovanile Prosecco- Contovello/Mladinski krožek Prosek – Kontovel
Associazione Prosekar / Društvo Prosekar
Circolo Slovensko dramsko društvo “Jaka Štoka” / Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka
Coro maschile “MoPZ Vasilij Mirka”
Coro femminile “ŽePZ Prosek-Kontovel Associazione sportiva Kontovel / Šd Kontovel Trattorie e bar locali / domače gostilne in bari osmiza U Kutu / osmica U Kutu

San Martino programma 2022

Legenda:
1 – Mercatino dell'Artigianato e delle Pulci / obrtniški in bolšji sejem (area sagra di prosecco/b'lanc)
3 – Trattoria/Gostilna Be Happy (civ./št. 162)
4 – Casa della Cultura/Kulturni dom Prosek-Kontonvel
(civ./št. 2)
6 – Bar Makadam (civ./št. 1)
7 – Panetteria/Pekarna Bukavec (civ./št. 160)
8 – Sede circoscrizionale/sedež Upravnega rajona (civ./št.159) 9 – Trattoria sociale di Prosecco/Društvena gostilna
Prosek (civ./št.280)
10 – Casa del prosecco/Dom prosekarja
11 – Chiesa di /Cerkev sv. Martina
12 – Osmiza/Osmica v Kutu (civ./št.82)
13 – punto di ristoro del Complesso bandistico Prosek /
okrepčevalnica Godbenega društva Prosek – Soščeva
hiša (civ./št.360) 14 – Luna park
16 – Associazione L'angolo carsico / Društvo Kraški Kotiček (civ./št.197)
17 – Bar Katja (civ./št. 142)
18 – Bar Luksa (civ./št. 140)
19 – Pizzeria/picerija Alle 9 sorelle (civ./št. 167)


VENERDÌ / PETEK 4.11.2022

15.00 — 18.00

»Da Miramare alle Alpi: narrAZIONI di
sostenibilità nelle Riserve di Biostera UNESCO” – e
inaugurazione mostra “Dal Carso al mare. Tradizione e
natura tra Prosecco, Contovello e Miramare” — rivolto al
senza prenotazione

Simpozij “Od Miramara do Alp: pripovedi o vzdržnosti Unescovih
biosfernih rezervatov Unesco” in odj rije razstave ,,S Krasa
do morja”. Tradicija in narava med rosekom, Kontovelom
in Miramarom” pripovedi o vzdržnosti Unescovih biosfernih
rezervatov – odprtje razstave — namenjen publiki brez rezervacije

10 – Casa del Prosecco / Dom prosekarja

18.15
Inaugurazione mostra La storia dello sport sloveno in Italia

Otvoritev razstave Zgodovina slovenskega športa v Italiji
Org./Prir. ZSŠDI

8 – Sede circoscrizionale — Sedež rajonskega sveta

19.00
Brindisi inaugurale con il vino spumante prosekar 2022
Con la partecipazione del coro maschile »Vasilij Mirk« e del
coro femminile ZePZ Prosek-Kontovel

Zdravica s prosekarjem 2022…
Sodelujeta MoPZ Vasilij Mirk in ZePZ Prosek – Kontovel
10 – Casa del Prosecco/ Dom Prosekarja


SABATO / SOBOTA 5.11.2022

I0.00 – I2.00

»La Via Lattea del Carso« – il Sentiero Natura tra gioco e cultura.
Passeggiata speciale per adulti e famiglie (bambini da 8 anni),
prenotazione obbligatoria a info@ampmiramare.it

“Kraška Rimska cesta” — pešpot v Miramar med igro in kulturo.
Tematski pohod za odrasle in družine (otroci siarejši od 8 let),
obvezna prijava na e-naslov: infodampmiramare.it

14.00 -16.30

Sentieri di carta: alla scoperta degli alberi tra Contovello e
Prosecco, tra natura, arte e storia

Passeggiata naturalistica con sketching in natura per adulti
e famiglie (bambini da 12 anni) prenotazone obbligatoria a
info@ampmiramare.it

Papirnate poti: odkrivanje dreves med Kontovelom in Prosekom —
narava, umetnost in zgodovina.

Pohod s skiciranjem v naravi za odrasle in družine (otroci starejši od
12 let), obvezna prijava na e-naslov: infodampmiramare.it

18:00

Concerto del coro femminile ,ZePZ Prosek-Kontovel“ e del
coro maschile Vasilij} Mirk£

Koncert ZePZ Prosek-Kontovel in MoPZ Vasilija Mirka
II – Chiesa San Martino / Cerkev sv. Martina


DOMENICA / NEDELJA 6.11.2022

9.00

Orienteering ,Caccia al Prosekar“ / Orientacijski lov na
rosekarja
.prir. AD Prosekar
Raduno presso il monumento ai Caduti / Zbor pri Spomeniku
padlim

14.30
Martinova furenga

del vino nuovo sul carro trainato da buoi
Prevoz mladega vina z vprego volov

17.00
Battesimo del vino nuovo

Krst mladega vina

4- Casa della Cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

18.30

Proiezione del film-documentario “Nit spomina” (Il filo del
ricordo – San Martino ieri e oggi)

Projekcija dokumentarnega filma Nit spomina (Sv. Martin nekoè
in danes)

4- Casa della Cultura / Kulturni dom Prosek – Kontovel


MERCOLEDÌ / SREDA 9.11.2022

19:00
Incontro sull'olivicoltura in collaborazione con ) ERSA e
l'Istituto di agricoltura e foreste di Nova Gorica

Posvet o oljkarstvu v sodelovanju z ERSO in Kmetijskim gozdarskim
zavodom Nova Gorica
Org./Prir. Kmečka zveza / Associazone agricoltori

10 – Casa del Prosecco / Dom prosekarja


GIOVEDÌ / CETERTEK 10.11.2022

9.00
Rappresentazione teatrale per le scuole dell'infanzia e
primaria

Gledališka predstava za vrtce in osnovne šole

4- Casa della cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

20:00

Incontro sul tema Prosekar – ieri e oggi, con Tomaž Kante e
Fulvio Colombo

Tematsko srečanje: Prosekar — nekoč in danes; predavatelja Tomaž
Kante in Fulvio Colombo
Org/Prir. Društvo Prosekar

10 – Casa del Prosecco / Dom prosekarja


VENERDÌ / PETEK 11.11.2022

Fiera di San Martino – mercatino ambulante e mercatino
agricolo Sapori di San Martino

Sejem sv. Martina in kmetijski sejem Okusi sv. Martina

Mercatino dell'artigianato e delle pulci / Obrtniški in bolšji sejem
area sagra di prosecco / b'lanc

RAI Fvg/ FJK – Radio Trst A in diretta /Neposredni prenos
Radia
Trst-A

815
Jutranji val

9.30-II.0O
Il Museo della pesca del litorale triestino, località Santa Croce
Visita giudata Ep adulti e famiglie (bambini da 8 anni)

prenotazione obbligatoria a info@ampmiramare.it
Ribiški muzej tržaškega primorja, Križ

Voden ogled za odrasle in družine (otroci starejši od 8 let), obvezna
prijava na e-naslov infofdampmiramare.it

15.00
# Boomerang
4- Casa di Cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

14.00

Uangolo dei bambini/ Otroški kotiček

Org/Prir. Associazione dei / Združenje staršev
iazza presso la chiesa di San Martino / trg pred cerkvijo sv.
artina

13.30
Mostra e assaggio dei vini dei produttori locali
Razstava in pokušnja vin domačih proizvajalcev

8 – Giardino della sede circoscrizionale / Dvorišče sedeža
rajonskega sveta

15.00
Street basket 3 X 3
Org./Prir. ASD – SD Kontovel

8 – Giardino della sede circoscrizionale / Dvorišče sedeža
rajonskega sveta

16.00

Messa solenne di S. Martino, patrono di Prosecco/
Slovesna sv. Maša farnega zavetnika Sv. Martina

Inaugurazione mostra delle immagini religiose del
collezionista Boris Rebec
Otvoritev razstave starih podobic zbiratelja Borisa Rebeca

Sala parocehiale/ Župnijska dvorana

21.00
Concerto / Koncert

4- Casa di Cultura / Kulturni dom Prosek Kontovel

Da lunedì 7.11 a giovedì 10.11 naturalistiche con le
scuole italiane e slovene tra Contovello e Prosecco a cura di
F Miramare.

Od ponedeljka, 7.11. do četertka, ro.ri., dejavnosti v naravi za
italijanske in slovenske šole med Kontovelom in Prosekom v
organizaciji WWF Miramar


LUNA PARK DI SAN MARTINO

Dal 29 ottobre al 13 novembre 2022

LUNA PARK SV. MARTINA

Od 29. okiobra do 13. novembra 2022

Condividi

You may also like...

Almanacco News