Canta! (Poj) musica di Katarine Pustinek Rakar, Orchestra filarmonica slovena

Canta!
di KATARINE PUSTINEK RAKAR

venerdì 29 novembre alle 19:30
Orchestra slovena, Marjana Kozina Hall

“La voce è la nostra principale espressione musicale, tocca profondamente l’anima”. – La compositore slovena Katarina Pustinek Rakar ha risposto particolarmente bene all’espressione vocale, con la sua opera affermata in acque internazionali. La filarmonica slovena dedicherà la sua creatività a una serata monografica sull’uscita di un CD intitolato Poj! venerdì 29 novembre alle 19.30 nella sala Marjan Kozina presso la sala filarmonica slovena a Lubiana. Il programma sarà composto da poesie o canzoni popolari, eseguite dal coro filarmonico sloveno sotto la direzione del direttore d’orchestra Sebastjan Vrhovnik.
Katarina Pustinek Rakar è professore assistente presso il Conservatorio di musica e balletto di Lubiana e presso l’Accademia di musica di Lubiana, ha studiato e oboe e ha scritto più di cento canzoni negli ultimi vent’anni. L’anno scorso, è stata finalista del Concorso internazionale Adkins Chiti Foundation, che ha selezionato la sua composizione Libertas di Animi Cibus tra 420 compositori di 196 paesi. Il lavoro è stato eseguito in un concerto formale presso il Teatro Romano in Argentina, nell’ambito del 70 ° anniversario della firma della Dichiarazione universale dei diritti umani, e l’intero evento ha fatto parte di un progetto per dare potere alle donne nel mondo dell’arte. La nota femminile è anche presente in modo interessante nel programma di concerti di Lubiana, in cui il pubblico sarà in grado di ascoltare le canzoni secondo le parole poetiche della cosmopolita Alma Karlin, sorella del pittore preraffaellita Dante Rossetti Christina (in questo caso sarà un’esibizione battesimale), poetessa e traduttrice Lili Novy Olge Weissbacher.
Il programma prevede anche solisti, ensemble di cori maschili e femminili, che passeranno lentamente dall’artificiale al folk. Per vedere alcuni volti più giovani nella sala, il compositore li chiama come segue: “Suggerirei ai giovani di non ascoltare le mie canzoni ‘in sequenza’, ma prima di leggere i testi di ogni canzone e quindi ascoltare il testo musicale. In questo modo, capiranno l’arco della storia e i pensieri che mi hanno portato a melodie musicali specifiche. ”


PÓJ!
glasba KATARINE PUSTINEK RAKAR

v petek, 29. novembra ob 19:30
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

»Glas je naš prvinski glasbeni izraz, najgloblje se dotika duše.« – na čar vokalnega izraza se posebno uspešno odzove slovenska skladateljica Katarina Pustinek Rakar, ki se je s svojim opusom uveljavila v mednarodnih vodah. Njeni ustvarjalnosti bo Slovenska Filharmonija posvetila monografski večer ob izidu zgoščenke z naslovom Poj! v petek, 29. novembra ob 19.30 v Dvorani Marjana Kozine na sedežu Slovenske Filharmonije v Ljubljani. Na sporedu bodo skladbe, ki so nastale po pesniških besedilih ali po zapisih ljudskih melodij, v izvedbi Zbora Slovenske Filharmonije pod vodstvom dirigenta Sebastjana Vrhovnika.
Katarina Pustinek Rakar je docentka na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in na Akademiji za glasbo v Ljubljani, je študirala solopetje in oboo, v zadnjem dvajsetletju je napisala preko sto skladb. Lani je bila finalistka mednarodnega natečaja Fundacije Adkins Chiti, ki je med 420-imi glasbenimi deli skladateljic iz 196 držav izbrala njeno kompozicijo Libertas Animi Cibus. Delo je bilo izvedeno na slavnostnem koncertu v rimskem gledališču Argentina, v okviru 70. obletnice podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah, celotni dogodek pa je spadal v projekt za krepitev vloge žensk v svetu umetnosti. Ženska nota je na zanimiv način prisotna tudi v programu ljubljanskega koncerta, kjer bo občinstvo lahko prisluhnilo skladbam po pesniških besedah svetovljanke Alme Karlin, sestre prerafaelitskega slikarja Danteja Rossettija Christine (v tem primeru bo šlo za krstno izvedbo), pesnice in prevajalke Lili Novy, kantavtorice Olge Weissbacher.
V ospredje bodo postavljeni tudi solisti, moška in ženska zasedba zbora v programu, ki se bo počasi stopnjeval iz umetnega proti ljudskemu. Da bi v dvorani zagledali tudi nekaj več mladih obrazov, pa jih skladateljica poziva takole: “Predlagala bi, da naj mladi ne poslušajo mojih skladb ‘po vrsti’, ampak naj najprej preberejo besedilo posamezne skladbe in potem poslušajo še uglasbeno besedilo. Na tak način bodo razumeli pripovedni lok in misli, ki so me napeljale k točno določenim glasbenim melodijam.”

corsi sicurezza lavoro Almanacco News
COOP online » Fai la tua spesa QUI

You may also like...